အပြစ်မရှိသောနေ့များ တရားတော်

တရားတော်များ , တရားတော်များ

အရှင်သုစိတ္တ မော်ကျွန်းဆရာတော်ဟောကြားတော်မူသော အပြစ်မရှိသောနေ့များ တရားတော်

Director : StarChannel

Actors : -