လေ့လာစရာ ပန်းချီပညာရပ်

ပညာရေး , ပန်းချီပညာ

လေ့လာစရာ ပန်းချီပညာရပ်ကို ဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဆိုတာကို အခြေခံကနေစပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်

Director : Tatlan

Actors : Artist