အမဲသုတ်ရင် ကိုယ်အရင်အမဲကိုင်ရတယ် တရားတော်

Posted on: 2020-05-03

တရားတော်များ , တရားတော်များ

အမဲသုတ်ရင် ကိုယ်အရင်အမဲကိုင်ရတယ် တရားတော် အရှင်သုစိတ္တ မော်ကျွန်းဆရာတော်

Director : StarChannelTV

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ