သွေးစွန်းလက်နဲ့ တည်သောဘုရား (သို့) ဓမ္မရံကြီးဘုရားသမိုင်း

Posted on: 2020-08-03

498 Views

ပေါ်ပြူလာ ဗီဒီယိုများ , မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်း

သွေးစွန်းလက်နဲ့ တည်သောဘုရား (သို့) ဓမ္မရံကြီးဘုရားသမိုင်း

Director : -

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ