ဘေးကင်းကပ်ကျော်၊ လက်နက်ဘေးကင်းဝေးစေရန် ဥပါတသန္တိကျမ်းဂါထာတော်

Posted on: 2021-12-14

537 Views

ပရိတ် ပဌာန်း မေတ္တာပို့ ဂါထာတော်များ , ပရိတ် ပဌာန်း မေတ္တာပို့ ဂါထာတော်များ

ဘေးကင်းကပ်ကျော်၊ လက်နက်ဘေးကင်းဝေးစေရန် ဥပါတသန္တိကျမ်းဂါထာတော်

Director : -

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ