ပြည်တွင်း၌ ကျောက်ကပ်အစားထိုး ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခက်အခဲများရှိ စသည့် ပြည်တွင်းသတင်းများ

Posted on: 2020-08-18

နေ့စဉ်သတင်းများ , နေ့စဉ်သတင်းများ

* ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာခွင့် ပြန်ရမည်ဟု PACE ကိုကော်မရှင် အကြောင်းကြား * ပြည်တွင်း၌ ကျောက်ကပ်အစားထိုး ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများရှိ * ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်လမ်း၊တံတား၊ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့်အငှားချထား ဆောင်ရွက်သွားမည် * စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်၍ FCF ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ဗဟိုဘဏ်ရုပ်သိမ်း စသည့် ယနေ့အတွက် ပြည်တွင်းသတင်းများ စုစည်းတင်ဆက်ပေး လိုက်ရပါတယ်

Director : -

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ