ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း(၉)

Posted on: 2020-07-28

တရားတော်များ , တရားတော်များ

ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတော်မူသော "သူများအားမကိုးနဲ့" တရားတော် နားကြားနိုင်ပါပြီ။ ဤတရားတော်အား Dhammaduta နှင့် Star Channel TV တို့မှ ပူးပေါင်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ . သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း (၁) https://www.youtube.com/watch?v=975TY သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း (၂) https://www.youtube.com/watch?v=GWydI... သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း (၃) https://www.youtube.com/watch?v=S35U7... သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း (၄) https://www.youtube.com/watch?v=H2flX... သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း (၅) https://www.youtube.com/watch?v=QqBHU... သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း (၆) https://www.youtube.com/watch?v=CtYAX... သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း(၇) https://www.youtube.com/watch?v=UoHpM... သူများအားမကိုးနဲ့ တရားတော် အပိုင်း(၈) https://www.youtube.com/watch?v=8H9Yz...

Director : -

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ