ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၂) တရားတော်

Posted on: 2020-09-07

457 Views

တရားတော်များ , တရားတော်များ

ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတော်မူသော "စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ်" တရားတော် နားကြားနိုင်ပါပြီ။ ဤတရားတော်အား Dhammaduta နှင့် Star Channel TV တို့မှ ပူးပေါင်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၁) https://www.youtube.com/watch?v=YKylx...

Director : -

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ