ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၇) တရားတော်

Posted on: 2020-09-22

205 Views

တရားတော်များ , တရားတော်များ

ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတော်မူသော "စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ်" တရားတော် နားကြားနိုင်ပါပြီ။ ဤတရားတော်အား Dhammaduta နှင့် Star Channel TV တို့မှ ပူးပေါင်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၁) https://www.youtube.com/watch?v=YKylx... စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၂) https://www.youtube.com/watch?v=NE0xg... စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၃) https://www.youtube.com/watch?v=B3KUR... စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၄) https://www.youtube.com/watch?v=fkyd8... စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၅) https://www.youtube.com/watch?v=B-nje... စိတ်ကောင်းအမြဲဖြစ်ချင်တယ် အပိုင်း (၆) https://www.youtube.com/watch?v=pDPAY...

Director : -

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ