ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာဆိုတာ

Posted on: 2020-06-20

152 Views

တရားတော်များ , တရားတော်များ

ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတော်မူသော "အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာဆိုတာ" တရားတော် နားကြားနိုင်ပါပြီ။ ဤတရားတော်အား Dhammaduta နှင့် Star Channel TV တို့မှ ပူးပေါင်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။

Director : StarChannel

Actors : ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ

ဗွီဒီယိုများ