ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ် တရားတော် အပိုင်း (၇)

Posted on: 2020-08-17

261 Views

တရားတော်များ , တရားတော်များ

ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတော်မူသော " စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ်" တရားတော် နားကြားနိုင်ပါပြီ။ ဤတရားတော်အား Dhammaduta နှင့် Star Channel TV တို့မှ ပူးပေါင်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ . စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ် တရားတော် အပိုင်း (၁) https://www.youtube.com/watch?v=j-31X စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ် တရားတော် အပိုင်း (၂) https://www.youtube.com/watch?v=XNmlf စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ် တရားတော် အပိုင်း (၃) https://www.youtube.com/watch?v=npQOS စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ် တရားတော် အပိုင်း (၄) https://www.youtube.com/watch?v=sSdNm... စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ် တရားတော် အပိုင်း (၅) https://www.youtube.com/watch?v=aeA9r... စိတ်အေးချမ်းမှအေးချမ်းမယ် တရားတော် အပိုင်း (၆) https://www.youtube.com/watch?v=RiTrQ...

Director : -

Actors : -

ဗွီဒီယိုများ